Pagsusuri sa Paningin – Lisensya sa Pagmamaneho: Pamamaraan, Pamantayan, Kahalagahan

Ano ang mga kinakailangan para sa pagsusuri sa mata?

Ang mga aplikante ng lisensya sa pagmamaneho ay dapat na sertipikado ng isang opisyal na sentro ng pagsusuri sa mata. Ang nasabing sentro ng pagsusuri sa mata ay dapat mayroong ilang mga kwalipikasyon at kagamitan sa pagsusuri. Ang mga sumusunod ay maaaring kilalanin bilang isang eye test center

  • Mga ophthalmologist,
  • mga optiko,
  • mga manggagamot sa departamento ng pampublikong kalusugan at
  • ang mga may karagdagang titulo ng occupational medicine.

Kung ang isang kandidato para sa lisensya sa pagmamaneho ay wala pang visual aid, ngunit may labis na paglihis sa visual acuity, kakailanganin niya ng salamin o contact lens upang makabawi. Kung ang isang tao ay nangangailangan ng gayong visual aid upang matiyak ang perpektong paningin sa trapiko sa kalsada, ito ay ipinapahiwatig ng isang kaukulang tala sa lisensya ng pagmamaneho.

Posibleng ulitin ang pagsusuri sa mata gamit ang isang visual aid o pinahusay na visual aid kung ang unang pagsusuri ay nagpapakita ng hindi sapat na visual na pagganap.

Kung ang isang pasyente ay nawalan ng mata, hindi sila pinapayagang magmaneho ng tatlong buwan upang masanay muna sila sa kanilang limitadong larangan ng paningin. Pagkatapos ng panahong ito, ang pasyente ay maaaring magmaneho muli ng sasakyan, sa kondisyon na ang natitirang mata ay may visual acuity na hindi bababa sa 50 porsiyento (kinakailangan ang pagsusuri sa mata ng isang ophthalmologist).

Pamamaraan ng pagsusuri sa mata

Kung gusto mong ma-certify ang iyong paningin, kailangan mo ang iyong ID card o pasaporte. Pagkatapos ay susuriin ng optiko o doktor ang visual acuity sa isang standardized eye test gamit ang Landolt rings. Ang resulta ng pagsusulit ay naitala sa pagsulat.

Pagsusuri sa mata: mga lisensya sa pagmamaneho ng trak at bus at mga lisensyang "P".

  • ng visual field,
  • ng spatial vision,
  • ng contrast o twilight vision at
  • ng color vision.

Para sa lisensya ng bus, trak at P, nalalapat ang mga sumusunod na minimum na halaga ng visual acuity:

  • sa medikal na pagsusuri: 0.8 sa bawat mata at 1.0 sa parehong mata
  • sa kaso ng karagdagang pagsusuri sa ophthalmological: 0.8 sa parehong mga mata o sa mas mahusay na mata; 0.5 sa mas masamang mata

Gaano katagal valid ang eye test?