Pagsilang sa Tubig: Mga Oportunidad, Mga Panganib, at Proseso

Mga kalamangan ng isang water birth

Sa pamamagitan ng kapanganakan sa tubig, ang mga kababaihan ay maaaring magpalipas ng pagbubukas at pati na rin ang mga yugto ng pagpapaalis ng kapanganakan sa isang birthing tub. Dahil sa pananatili sa maligamgam na tubig, ang panahon ng pagbubukas ay maaaring medyo mas maikli kaysa sa "sa lupa". Ang kabuuang tagal ng panganganak ay maaaring paikliin ng halos kalahating oras dahil sa pagpapahinga sa maligamgam na tubig.

Mga kalamangan ng isang water birth

Sa pamamagitan ng kapanganakan sa tubig, ang mga kababaihan ay maaaring magpalipas ng pagbubukas at pati na rin ang mga yugto ng pagpapaalis ng kapanganakan sa isang birthing tub. Dahil sa pananatili sa maligamgam na tubig, ang panahon ng pagbubukas ay maaaring medyo mas maikli kaysa sa "sa lupa". Ang kabuuang tagal ng panganganak ay maaaring paikliin ng halos kalahating oras dahil sa pagpapahinga sa maligamgam na tubig.

Nasa iyo ang pagpasok mo sa batya – tulad ng kung kailan mo gustong lumabas sa tubig (maliban kung may mga medikal na dahilan na kailangan mong umalis). May mga waterproof heart sound at labor recorder na sumusubaybay sa iyong sanggol. Ikaw ay susubaybayan sa buong oras ng dalawang tao na maaaring mag-angat sa iyo mula sa birthing pool - kung kinakailangan.

Pagkatapos ng kapanganakan sa tubig

Ano ang ibig sabihin ng water birth para sa iyong sanggol?

Ang iyong sanggol, na ipinanganak sa ilalim ng tubig sa panahon ng kapanganakan sa tubig, ay hindi humihinga sa tubig. Ito ay pinipigilan ng likas na diving reflex - kapag ang mukha ay nahuhulog sa tubig, ang sanggol ay reflexively na tumutugon sa pamamagitan ng pagsasara ng windpipe at "pagpigil ng hininga." Nakahinga ito sa unang pagkakataon kapag nasa hangin ang mukha. Bago iyon, binibigyan pa rin ito ng oxygen sa pamamagitan ng umbilical cord at hindi na kailangang huminga.

Mga kinakailangan para sa kapanganakan sa tubig

Mga panganib ng water birth

Ang pinakamalaking panganib na nauugnay sa panganganak sa tubig ay ang mga hindi mahuhulaan na emerhensiya na nangangailangan ng seksyon ng cesarean, paghahatid ng forceps, o paghahatid ng suction cup. Sa mga kasong ito, ang oras na aabutin upang mailabas sa tubig ang nanganganak na babae at gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa naturang pamamaraan ay maaaring masyadong mahaba.

Para sa sanggol, ang panganganak sa tubig ay nagdadala ng panganib na mawala ang diving reflex – na maaaring lalo na sa mga batang stress at/o mahina. Pagkatapos ay lumanghap ang bata ng tubig na pampaligo sa unang hininga.

Ang mga impeksyon sa bata ay posible dahil sa mga mikrobyo sa tubig o mula rin sa flora ng dumi ng ina.

Kapag ang sanggol ay inalis mula sa tubig, ang pusod ay maaaring mapunit o maputol pa kung ito ay bahagyang mas maikli kaysa sa karaniwan.

Water birth - oo o hindi?