Well-child visit sa limang taon: timing, procedures, significance

Ano ang pagsusulit sa U5?

Ang pagsusuri sa U5 ay isang pang-iwas na pagsusuri na nagaganap sa humigit-kumulang anim na buwang edad. Gumagamit ang pediatrician ng iba't ibang pagsusuri upang suriin ang pag-unlad ng kaisipan, kadaliang kumilos, pandinig at pangitain ng sanggol. Pinapayuhan din niya ang mga magulang sa mga paksa tulad ng nutrisyon at kaligtasan ng bata.

Ano ang ginagawa sa U5?

Tulad ng lahat ng check-up, ang doktor ay nagsasagawa ng pisikal na pagsusuri sa bata at sinusukat ang timbang, haba ng katawan at circumference ng ulo. Sa panahon ng pagsusuri sa U5, mahalaga din ang paglaki ng motor ng bata. Ang pedyatrisyan ay nagsasagawa ng ilang mapaglarong ehersisyo upang suriin ang kadaliang kumilos ng bata:

  • Inaabot ba ng bata ang isang laruan?
  • Sinusuportahan ba nito ang sarili sa kanyang mga braso sa isang nakadapa na posisyon?
  • Itinutulak ba nito ang mga paa nito sa sahig kapag nakahawak sa mesa ng pagsusuri?
  • Ibinaling ba nito ang ulo sa direksyon ng isang tunog?
  • Maaari ba itong ayusin at sundin ang isang punto ng liwanag gamit ang parehong mga mata?
  • Maaari ba nitong panatilihing matatag ang ulo kapag nakaupo?

Ang doktor ay gagamit din ng salamin sa mata upang suriin kung ang bata ay naka-cross-eyed.

Pagsusuri sa U5: Ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga magulang?

Ano ang kahalagahan ng pagsusulit sa U5?

Kung hindi nakumpleto ng bata ang lahat ng pagsasanay sa pagsusuri sa U5, hindi ito agad na indikasyon ng isang developmental disorder. Hindi lahat ng bata ay umuunlad sa parehong bilis. Gayunpaman, kung ang isang duling ay napansin, ang sanggol ay ire-refer sa isang ophthalmologist. Depende sa dahilan, magrereseta ang doktor ng mga baso o sisimulan ang tinatawag na occlusion treatment. Kabilang dito ang salit-salit na pag-tap sa isang mata ng bata sa loob ng ilang linggo upang sanayin ang mahinang mata. Kung ito ay isang kaso ng paralytic strabismus, maaaring makatulong ang isang operasyon. Kung nakita ng doktor ang kapansanan sa pandinig sa panahon ng pagsusuri sa U5, ire-refer niya ang bata sa isang pediatric ENT specialist.