Wellness Check-up: Kailan Dapat Magpatingin sa Doktor ang Iyong Anak

Ano ang U-examination?

Ang U-examination ay iba't ibang preventive examinations para sa mga bata. Ang layunin ng preventive check-up ay ang maagang pagtuklas ng iba't ibang sakit at developmental disorder na maaaring pagalingin o kahit papaano ay maibsan ng maagang paggamot. Sa layuning ito, sinusuri ng doktor ang bata sa mga takdang oras gamit ang iba't ibang pagsusuri.

Ang mga resulta at natuklasan ng isang U-examination ay nakadokumento sa isang yellow child examination booklet o screening booklet. Nagbibigay ito sa pedyatrisyan ng magandang pangkalahatang-ideya ng pag-unlad ng bata hanggang sa kasalukuyan sa bawat appointment – ​​dapat tiyakin ng mga magulang na dalhin ang buklet sa kanila sa lahat ng U-examination.

U-examination: Sapilitan o boluntaryo?

Mula noong 2008 at 2009, ang ilan sa mga pagsusulit sa U (U1 hanggang U9) ay ipinag-uutos sa Bavaria, Hesse at Baden-Württemberg. Sa Bavaria, kailangan pang magbigay ng patunay ng mga medikal na check-up ang mga magulang kapag nirerehistro ang kanilang anak para sa daycare o paaralan. Ang obligasyong bumisita sa doktor ay hindi lamang nilayon upang matukoy ang mga sakit sa lalong madaling panahon; nilayon din nitong mas mabilis na matukoy ang mga kaso ng pagpapabaya at pang-aabuso sa bata.

Aling mga U-examination ang mayroon?

Mayroong kabuuang labindalawang iba't ibang eksaminasyon ng mga bata hanggang sa edad na sampu; para sa mas matatandang bata at kabataan, mayroong tinatawag na J examinations. Ang bawat screening ay nagsasangkot ng iba't ibang pagsubok. Gayunpaman, ang pagkakatulad ng lahat ay ang pagpapasiya ng timbang at taas. Ang mga gastos para sa mga pagsusuri sa U1 hanggang U9 (kabilang ang U7a) ay sinasaklaw ng parehong ayon sa batas at pribadong kompanya ng segurong pangkalusugan.

Ang mga kasunod na pagsusuri, ibig sabihin, U10 at U11, ay hindi pa nababayaran ng lahat ng mga kompanya ng segurong pangkalusugan. Gayunpaman, ayon sa Conference of Health Ministers sa taglagas ng 2020, pinlano na ang mga ito ay magiging mga benepisyo sa segurong pangkalusugan ayon sa batas.

U-examination: Baby at toddler (U1 hanggang U9)

Karagdagang impormasyon: pagsusulit sa U1

Upang malaman kung ano ang ginagawa ng doktor sa panahon ng pagsusuri sa U1 at kung ano ang tungkol sa bitamina K, basahin ang artikulong pagsusuri sa U1.

Karagdagang impormasyon: pagsusulit sa U2

Maaari mong malaman kung kailan magaganap ang pagsusuri sa U2 at kung anong mga pagsubok ang maaaring asahan ng iyong anak sa artikulong pagsusuri sa U2.

Ang iba pang mga pagsusuri sa U ay hindi na nagaganap sa ospital. Ang mga magulang ay dapat gumawa ng appointment sa pediatrician para dito. Dahil ang mga pagsusulit sa U ay minsan ay nakakaubos ng oras, ipinapayong gumawa ng mga appointment nang maaga.

Karagdagang impormasyon: pagsusulit sa U3

Maaari mong malaman kung kailan magaganap ang pagsusuri sa U3 at kung bakit ito napakahalaga sa artikulong pagsusuri sa U3.

Karagdagang impormasyon: pagsusulit sa U4

Karagdagang impormasyon: pagsusulit sa U5

Maaari mong malaman kung kailan kailangang magkaroon ng pagsusuri sa U5 ang iyong anak at kung ano ang susuriin ng doktor sa artikulong pagsusuri sa U5.

Karagdagang impormasyon: pagsusulit sa U6

Maaari mong malaman kung bakit mahalaga ang pagsusuri sa U6 at kung aling mga sakit ang susuriin ng doktor sa iyong anak sa artikulong pagsusuri sa U6.

Karagdagang impormasyon: pagsusulit sa U7

Alamin kung kailan isinasagawa ang pagsusuri sa U7 at kung anong mga pagsubok ang maaaring asahan ng iyong anak sa artikulong pagsusuri sa U7.

Karagdagang impormasyon: pagsusulit sa U8

Kung gusto mong malaman kung paano gumagana ang pagsusuri sa U8, basahin ang artikulong pagsusuri sa U8.

Karagdagang impormasyon: pagsusulit sa U9

Upang malaman kung ano ang sinusuri ng pediatrician sa pagsusuri sa U9 at kung kailan ito naganap, basahin ang artikulong pagsusuri sa U9.

Dalawang karagdagang pagsusulit sa U ang kasalukuyang inaalok para sa mga bata mula sa edad na pito: Ang U10 sa edad na pito hanggang walo at ang U11 sa edad na siyam hanggang sampu. Sinasaklaw nito ang pangangalagang pang-iwas sa edad ng elementarya.

Karagdagang impormasyon: pagsusulit sa U10

Maaari mong malaman kung paano naiiba ang pagsusuri sa U10 mula sa iba pang mga pagsusuri sa screening sa artikulong pagsusuri sa U10.

Karagdagang impormasyon: pagsusulit sa U11

Maaari mong malaman kung kailan isinasagawa ang pagsusuri sa U11 at kung paano ito gumagana sa artikulong pagsusuri sa U11.

Mga pagsusulit sa U: Pangkalahatang-ideya

U-pagsusuri

edad

Ito ay sinusuri:

U1

direkta pagkatapos ng kapanganakan

U2

Ika-3 hanggang ika-10 araw ng buhay

U3

Ika-4 hanggang ika-5 linggo ng buhay

U4

Ika-3 hanggang ika-4 na buwan ng buhay

U5

Ika-6 hanggang ika-7 buwan ng buhay

U6

Ika-10 hanggang ika-12 buwan ng buhay

U7

21. hanggang 24. buwan ng buhay

U7a

U8

Ika-46 hanggang ika-48 buwan ng buhay

U9

Ika-60 hanggang ika-64 buwan ng buhay

U10

Ika-7 hanggang ika-8 na taon ng buhay

U11

Ika-9 hanggang ika-10 taon

Ang parehong mga panahon ng pagsusuri ay nalalapat sa mga sanggol na wala sa panahon. Gayunpaman, iba ang kahulugan ng kanilang mga resulta.

Mga espesyal na pagsusuri sa screening

Bukod sa mga U-examination, ang mga espesyal na pagsusuri sa screening ay nagaganap sa ospital pagkapanganak. Ang mga ito ay boluntaryo at walang bayad:

  • Ang pag-screen para sa mga kritikal na congenital heart defect gamit ang pulse oximetry ay karaniwang isinasagawa sa ika-2 araw ng buhay (sa pinakahuli sa U2).
  • Ang tinatawag na newborn hearing screening ay maaaring makakita ng mga sakit sa pandinig sa napakaagang yugto. Regular itong isinasagawa ng mga espesyalista hanggang sa ika-3 araw ng buhay.

Dagdag pa rito, ang tinatawag na school enrollment examination (school entrance examination) ay nagaganap bago pumasok ang bata sa paaralan. Ang mga pedyatrisyan mula sa departamento ng pampublikong kalusugan (mga doktor ng paaralan) ay karaniwang sinusuri ang mga bata, sinusuri ang kanilang pandinig at paningin at sinusuri ang kanilang mga kasanayan sa motor at koordinasyon. Sa huli, ang layunin ay upang masuri kung ang bata ay handa na para sa paaralan.

Ano ang ibig sabihin ng mga resulta ng mga pagsusulit sa U?

Ang dugo ng bata ay sinusuri para sa congenital metabolic at hormonal disorder kasing aga ng U2. Ito ay partikular na mahalaga dahil ang mga congenital disorder na ito ay dapat tratuhin nang maaga hangga't maaari sa isang espesyal na diyeta o hormone therapy. Kung hindi, ang bata ay maaaring magdusa ng permanenteng pinsala.

Kung ang bata ay nagpapakita ng mga palatandaan ng mga karamdaman sa pag-unlad, mahalagang magbigay ng naka-target na suporta. Kasama sa mga posibleng hakbang ang occupational therapy o speech therapy (speech therapy). Sa ilang mga kaso, maaari ring irekomenda ng doktor na dumalo sa isang espesyal na kindergarten. Marami sa mga mas banayad na karamdaman sa pag-unlad ay maaaring mabayaran sa pamamagitan ng ehersisyo. Ang tagumpay ng mga hakbang sa therapy na ipinakilala ay maaaring masuri sa kurso ng karagdagang mga pagsusuri.