Ano ang pinapayagan pagkatapos ng Wisdom Tooth Extraction?

Mga komplikasyon pagkatapos ng wisdom tooth surgery

Ang pananakit pagkatapos ng wisdom tooth surgery ay dapat gamutin sa lalong madaling panahon gamit ang mga painkiller (analgesics) tulad ng ibuprofen o paracetamol. Ang mga gamot na pampanipis ng dugo tulad ng aspirin ay hindi dapat inumin pagkatapos ng operasyon. Ang mga ito ay nagpapataas ng panganib ng pangalawang pagdurugo o ang pagbuo ng mas malalaking pasa (hematomas). Ang proseso ng pagpapagaling ay maaaring magdulot ng pamamaga pagkatapos ng operasyon ng wisdom tooth, na karaniwang humupa pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong araw. Kung palagi mong pinapalamig ang iyong mga pisngi o kahit na sumisipsip ng mga ice cube, maiiwasan mo ang malaking pamamaga pagkatapos ng operasyon ng wisdom tooth. Kapag gumagamit ng yelo o mga cool pack, balutin ang mga ito ng tuwalya upang protektahan ang iyong balat mula sa malamig na pinsala.

Oral hygiene pagkatapos ng wisdom tooth surgery

Ang pare-parehong oral hygiene at pag-aalaga ng sugat ay pumipigil sa pagdami ng bacteria at nagpoprotekta laban sa pamamaga pagkatapos ng wisdom tooth surgery. Pagkatapos ng bawat pagkain, dapat mong maingat na punasan ang foam ng toothpaste sa lugar ng sugat gamit ang isang malambot na sipilyo, nang hindi naglalagay ng presyon. Ang pang-araw-araw na pagbabanlaw sa bibig na may antibacterial solution ay pandagdag sa pagsisipilyo ng ngipin.

Hindi ka dapat manigarilyo hanggang sa gumaling ang sugat. Ang pagkonsumo ng tabako ay lubos na nagpapabagal sa proseso ng pagpapagaling at pinatataas ang panganib ng pamamaga. Bilang karagdagan, ang mga epekto ng usok ay maaaring magsulong ng pangalawang pagdurugo.

Sport pagkatapos ng wisdom tooth surgery

Dapat mong iwasan ang isports at iba pang pisikal na pagsusumikap sa loob ng ilang araw at magmadali sa halip. Ang dahilan: ang pisikal na pagsusumikap ay nagpapataas ng presyon ng dugo, na maaaring maging sanhi ng pagbukas ng sugat at pagdugo. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung kailan mo maaaring ipagpatuloy ang sports.

Aftercare at sick leave pagkatapos ng wisdom tooth surgery

Susuriin ng doktor ang sugat mga isang linggo pagkatapos tanggalin ang wisdom tooth. Pagkatapos ay aalisin din ang mga tahi bilang bahagi ng follow-up na ito, basta't gumaling nang sapat ang sugat.

Itatakwil ka ng iyong doktor na may sakit pagkatapos ng bunutan ng wisdom tooth o bibigyan ka ng sertipiko ng kawalan ng kakayahan na magtrabaho. Sa paraang ito ay mapapadali mo ito at maiwasan ang mga posibleng komplikasyon pagkatapos ng operasyon ng wisdom tooth.