Ano ang International Health Emergency?

Kailan idineklara ang isang pang-internasyonal na emerhensiya sa kalusugan ng publiko?

Ayon sa WHO, isang paunang kinakailangan para sa isang pang-internasyonal na emerhensiyang pangkalusugan - Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) - ay isang "pambihirang kaganapan" kung saan

 • ang isang sakit ay nagbabanta na kumalat sa mga pambansang hangganan at sa gayon ay nagiging panganib sa kalusugan para sa ibang mga bansa
 • ang sitwasyon ay inuri bilang "seryoso, hindi karaniwan o hindi inaasahan"
 • ang sitwasyon ay maaaring mangailangan ng agarang internasyunal na coordinated action

Emergency komite ng mga eksperto

Upang makagawa ng desisyon, ang Kalihim-Heneral ng WHO ay nagpupulong ng isang emergency committee ng mga internasyonal na eksperto na tinatawag na IHR (International Health Regulations) Emergency Committee. Kabilang dito, halimbawa, ang mga virologist, mga eksperto sa pagkontrol sa sakit, mga developer ng bakuna o mga dalubhasang epidemiologist. Kahit isang miyembro ay mula sa apektadong rehiyon.

Mga posibleng rekomendasyon ng WHO

 • Mga panukalang Quarantine
 • (mas mahigpit) mga kontrol sa hangganan o pagsasara ng hangganan
 • Mga paghihigpit sa paglalakbay
 • Pagtatatag ng mga dalubhasang sentro ng paggamot
 • Pagbabakuna ng mga medikal na propesyonal
 • Mga hakbang upang turuan ang populasyon

Ang mga rekomendasyon ay hindi lamang tungkol sa mga bansa at teritoryong apektado na. Kung ang ibang mga bansa ay maaaring mag-ambag upang mapigil ang pagkalat ng sakit, hinihikayat sila ng panel na gawin din ito.

Mga internasyonal na emerhensiya sa kalusugan sa nakaraan

Ang WHO ay nagdeklara ng isang internasyonal na emergency sa kalusugan sa harap ng mga sumusunod na epidemya, halimbawa:

 • 2009: Swine flu
 • 2014: Ebola
 • 2014: Polio (hanggang ngayon)
 • 2016: Zika virus
 • 2019: Ebola