Ano ang nasa Reseta? Aut idem & Co.

Ang mga parmasyutiko ay maaari lamang magbigay ng mga inireresetang gamot laban sa isang wastong reseta. Ang mga hindi iniresetang gamot ay maaari ding ibenta nang walang reseta (“over the counter”, OTC).

Para sa kompanya ng segurong pangkalusugan, ang reseta ay nagpapatunay na ang pagbili ng gamot sa parmasya ay medikal na makatwiran. Bilang isang tuntunin, binabayaran lamang ng mga kompanya ng segurong pangkalusugan ang mga gastos sa mga gamot kapag ipinakita ang reseta ng isang natanggap na doktor.

Sino ang pinapayagang magbigay ng reseta?

Anong impormasyon ang nilalaman ng reseta?

Ang isang parmasya ay maaari lamang tumanggap ng mga reseta na may sumusunod na impormasyon:

 • Pangalan, tirahan at propesyonal na titulo ng manggagamot
 • Petsa ng isyu
 • Pangalan ng gamot, anyo ng gamot (hal. mga kapsula, patak, atbp.) at dami ng aktibong sangkap sa bawat yunit (hal. tablet, ampoule, atbp.)
 • Bilang ng mga piraso o laki ng pakete
 • Pangalan, apelyido at tirahan ng pasyente
 • Panahon ng bisa (para lamang sa mga pribadong reseta; kung wala ang tala na ito, ang isang pribadong reseta ay may bisa sa loob ng tatlong buwan)
 • Lagda ng manggagamot
 • Ang panimulang pormula na "Rp.", isang pagdadaglat ng salitang Latin na "recipe" (= "kunin").
 • Numero ng telepono ng manggagamot para sa mga katanungan.
 • Mga tagubilin para sa pasyente (pirma, dinaglat na "S."), halimbawa, "S. Uminom ng isang tablet araw-araw sa tanghalian."
 • Sa kaso ng mga reseta para sa mga bata: ang edad ng bata

"Aut-idem" na regulasyon

Gayunpaman, may pagkakaiba sa pagitan ng mga pasyente na may ayon sa batas at pribadong insurance:

 • Statutory health insurance: Kung ang kahon na "Aut-idem" ay hindi naka-check, ang parmasyutiko ay karaniwang dapat magbigay sa pasyente ng paghahanda na may parehong aktibong sangkap ngunit may mas mababang halaga (generic).

“noctu”

Reseta ng GKV (reseta ng pera)

Ang isang doktor ay maaaring magreseta ng maximum na tatlong gamot sa isang reseta ng health insurance. Sinasaklaw ng kompanya ng segurong pangkalusugan ang halaga ng iniresetang gamot hanggang sa apat na linggo pagkatapos ng petsa ng paglabas. Pagkatapos nito, ang reseta ay maaari pa ring gamitin bilang isang pribadong reseta sa loob ng dalawang buwan - nangangahulugan ito na ang pasyente ay maaari pa ring dalhin ito sa parmasya sa panahong ito, ngunit pagkatapos ay dapat bayaran ang buong halaga ng gamot mismo.

Pribadong reseta

Walang partikular na form ang kailangan para sa isang pribadong reseta. Hangga't ang lahat ng ipinag-uutos na impormasyon ay ibinigay, isang impormal na piraso ng papel ay sapat. Kadalasan, gayunpaman, ang mga doktor ay gumagamit ng mga asul na form para sa pribadong reseta, na katulad ng pink na reseta ng insurance sa kalusugan. Ginagawa nitong mas madali para sa mga kompanya ng segurong pangkalusugan na maningil. Karaniwang mapupunan ang reseta sa parmasya hanggang tatlong buwan pagkatapos ng petsa ng paglabas.

Reseta ng narkotiko

Ang dilaw na reseta ay ginagamit para sa parehong mga pasyente na may ayon sa batas at pribadong insurance. Ito ay may bisa lamang sa loob ng pitong araw.

Mga berdeng reseta

Sa isang berdeng reseta, maaaring isulat ng doktor ang mga over-the-counter na gamot (at hangga't gusto niya) na inirerekomenda niya sa pasyente. Ang mga paghahanda ay dapat bayaran ng pasyente.

Ang isang berdeng reseta ay may bisa nang walang katapusan. Maaari din itong ibalik ng pasyente sa parmasya pagkatapos na "i-redeem" ito, upang magamit itong muli kung kinakailangan.