Ano ang Oedipus Complex, Gayunpaman?

Tinutukoy ng Duden ang Oedipus complex (Oedipus conflict) tulad ng sumusunod: "Psychoanalytical term para sa maagang pagkabata, sa parehong kasarian na nagkakaroon ng kaugnayan sa magulang na hindi kasarian. " Ang term na ito ay nilikha ni Sigmund Freud. Ngunit ano nga ba ang komplikadong Oedipus at saan nagmula ang katagang ito?

Sino ang Oedipus, gayon pa man?

Ang Oedipus ay isang pigura mula sa mitolohiyang Greek. Iniwan siya bilang isang bata na may butas ng bukung-bukong, sapagkat ayon sa isang orakulo na dapat niyang patayin ang kanyang ama at pakasalan ang kanyang ina. Gayunpaman, si Oedipus ay nai-save at kinuha ng hari ng Corinto. Pagkalipas ng ilang taon, hindi niya sinasadya na napatay niya ang kanyang ama at pinakasalan ang kanyang ina, na may apat na anak sa kanya. Nang tuluyang malaman ng dalawa ang totoo, binitay ng ina ang sarili at binubulag si Oedipus.

Ano ang Oedipus complex?

Ang Oedipus complex ay isang term sa sikolohiya na likha ni Siegmud Freud. Ayon sa teorya ni Freud, ang bawat lalaking bata ay dumadaan sa tinaguriang “Oedipal” o “phallic phase,” na unang lumilitaw sa pagitan ng edad na tatlo at lima. Sa yugtong ito, ang bata ay naaakit sa kanyang ina, tinitingnan ang ama bilang kanyang pinakadakilang kakumpitensya.

Paano magaganap ang yugto ng Oedipal?

Sa pinakamagandang kaso, hihinto ang bata sa pagtingin sa kanyang ama bilang isang kakumpitensya at isuko ang kanyang mga pagnanasa sa inses sa kanyang ina. Dapat makita ng batang lalaki ang ama bilang isang huwaran at makilala sa kanya. Gayunpaman, kung ang Oedipal phase ay hindi nalampasan, nakikita ito ni Freud bilang isang sanhi para sa paglitaw ng mga neuroses o perversions.

Ang Oedipus complex ay talagang mayroon sa mga batang babae?

Natagpuan ni Carl Gustav Jung ang isang term para sa variant ng babae ng Oedipus complex - ang Electra complex. Ito ay nailalarawan sa pagnanais ng batang babae na magkaroon ng isang anak ng kanyang ama, habang kasabay ng pagbuo ng isang pag-ayaw sa kanyang ina. Ang pagnanasang ito ay nagpatuloy sa pagbibinata at nawawala lamang kapag ang batang babae ay nawalan ng interes sa ama at sabay na nakikilala sa ina.

  • Freud, S. (1938): balangkas ng psychoanalysis. Reclam.
  • DocCheck Flexikon (2010): Oedipus complex. (Nakuha: 10/2020)

  • Psychology Magazine (2012): ang Oedipus complex. (Nakuha: 10/2020)

  • Bayern 2 (2010): Oedipus. Isang alamat at interpretasyon nito. (Nakuha: 10/2020)