Ano ang dapat dalhin sa ospital? Ang Checklist

” Mga talaang medikal para sa klinika

 • Referral bill mula sa general practitioner o espesyalista
 • Clinic card o pangalan ng kompanya ng health insurance at numero ng insurance (para sa mga pasyenteng may pribadong health insurance), health insurance card (para sa mga pasyenteng may statutory health insurance)
 • Mga medikal na ulat (kung magagamit) tulad ng X-ray, mga ulat sa mga malalang sakit
 • mga medikal na pasaporte tulad ng pasaporte ng pagbabakuna, pasaporte ng allergy

Magbasa nang higit pa tungkol sa kung anong mga medikal na dokumento ang dapat mong dalhin sa ospital dito.

“Mga gamot

Kung regular kang umiinom ng mga gamot, dalhin ang mga ito sa iyong mga unang araw sa ospital. Ang mga bihirang gamot sa partikular ay maaaring magtagal bago makuha ng ospital. Maaaring kailanganin mong ihinto ang pag-inom ng ilang mga gamot bago ang operasyon. Makipag-usap sa iyong dumadating na manggagamot tungkol dito nang maaga sa iyong pamamalagi sa ospital - hindi bababa sa dalawa hanggang tatlong linggo bago.

“Paglalaba at mga gamit sa banyo

 • Mga tuwalya/panglaba
 • Toothbrush, toothpaste
 • Shampoo, shower gel
 • suklay, brush sa buhok
 • Cream sa mukha
 • Make-up kit
 • Gunting ng kuko, pako
 • Mga gamit sa pag-ahit
 • Dryer Buhok
 • mga tampon, pad
 • maliit na salamin para sa bedside table

" mga damit

 • komportableng damit para sa iyong pananatili sa ward at para sa paglabas. Siguraduhing magkasya ang mga benda o thrombosis stockings sa ilalim kung kinakailangan.
 • Pajama/pantulog na papalitan,
 • bathrobe,
 • sapat na damit na panloob para sa ilang araw,
 • sapat na medyas, makapal na medyas,
 • Mga tsinelas, matibay na sapatos, sungay ng sapatos kung kinakailangan.

“Iba pang gamit para sa personal na gamit

 • Mga libro at magasin,
 • Cell phone (Pinapayagan na ngayon ang paggamit ng cell phone sa karamihan ng mga ospital, ngunit mahigpit pa ring ipinagbabawal sa ilan. Gayunpaman, kung magagawa mong lumipat sa labas ng mga silid ng ospital, maaari kang tumawag sa telepono doon). Pinakamainam na malaman ang tungkol sa mga kondisyon sa sandaling magparehistro ka.
 • alarm clock,
 • Mga kagamitan sa pagsulat, address book,
 • salamin, contact lens, panlinis,
 • Tulong pandinig,
 • tungkod,
 • nilagyan ng mga medyas na pangsuporta at iba pang tulong.