Wick DayMed para sa mga Sintomas ng Sipon

Ang aktibong sangkap na ito ay nasa Wick DayMed

Mayroong dalawang magkaibang anyo ng dosis ng gamot, na naiiba din sa mga tuntunin ng mga sangkap ng Wick DayMed.

Ang Wick DayMed daytime cold capsules ay naglalaman ng dextrometorphan (cough suppressant), paracetamol (analgesic) at phenylpropanolamine (sympathomimetic). Ang cough suppressant ay ginagamit para sa magagalitin na ubo. Gayunpaman, hindi ito angkop para sa paggamot ng isang nakapirming ubo. Ang paracetamol ay angkop para sa pag-alis ng namamagang lalamunan, pananakit ng ulo at pananakit ng mga paa at nagpapagaan ng banayad na lagnat. Ang Phenylpropanolamine ay kabilang sa grupo ng mga amphetamine at pinapagana ang tinatawag na alpha at beta receptors.

Kailan ginagamit ang Wick DayMed?

Ang mga karaniwang gamit ng Wick DayMed ay, ubo, sipon, pananakit ng mga paa at sakit ng ulo. Bilang karagdagan, ang gamot ay nakakatulong sa namamagang lalamunan at banayad na lagnat.

Ano ang mga side-effects ng Wick DayMed?

Bihirang, ang Wick DayMed ay maaaring magdulot ng pagtaas ng intraocular pressure o gastrointestinal discomfort (pagduduwal, pagsusuka, heartburn, pananakit ng tiyan, kawalan ng gana, o tuyong bibig). Ang iba pang mga side effect ay ipinakikita ng pagkabalisa, panginginig, hindi pagkakatulog, pagpapawis o palpitations. Napakabihirang, ang kahirapan sa pag-ihi ay nangyayari.

Kung dumaranas ka ng malalang sintomas o sintomas na hindi nabanggit sa itaas, palaging kumunsulta sa iyong doktor.

Dapat mong malaman ang mga sumusunod kapag gumagamit ng Wick DayMed

Ang isang sachet ng malamig na inumin ay natunaw sa 250 ML ng mainit, hindi kumukulong tubig tuwing apat na oras. Pinakamataas na apat na sachet ang maaaring inumin araw-araw.

Sa kaso ng hindi sinasadyang labis na dosis, maaari itong mahayag bilang pagduduwal at pagsusuka, pagpapahinga ng kalamnan, arrhythmia sa puso o pagtaas ng tibok ng puso. Mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa doktor kung maranasan mo ang mga sintomas na ito.

Higit pa rito, ang espesyal na pangangalaga ay dapat gawin kapag umiinom ng Wick DayMed kasabay ng iba pang mga gamot, dahil maaaring tumaas o bumaba ang epekto ng Wick DayMed.

Ang gamot ay hindi dapat gamitin sa:

  • kilalang allergy sa mga sangkap ng Wick DayMed
  • sakit sa puso
  • sakit sa sirkulasyon
  • mga sakit sa paghinga (hal. hika o respiratory depression)
  • pinsala sa atay at bato
  • altapresyon

Ang espesyal na pag-iingat at pagkuha lamang pagkatapos ng konsultasyon sa isang manggagamot ay nalalapat sa:

  • puso arrhythmias
  • isang karamdaman ng metabolismo ng bilirubin (Gilbert's syndrome)

Ang epekto ng gamot ay maaaring malakas na maimpluwensyahan ng alkohol at ang bilis ng reaksyon ay maaaring makabuluhang bumagal.

Wick DayMed: contraindications

Maaaring mapataas ng ilang gamot ang epekto ng Wick DayMed. Kabilang dito ang mga anti-nausea agent (metoclopramide, domperidone), halothane, guanethidine, theophylline preparations, mga ahente para sa gout (probenicid) at mga ahente na may depressant effect sa central nervous system (ilang psychotropic na gamot).

Binabawasan ng ilang gamot ang epekto ng Wick DayMed, halimbawa mga ahente na nagpapabagal sa pagdumi o mga gamot na nagpapababa ng kolesterol (cholestyramine).

Higit pa rito, ang espesyal na pag-iingat ay dapat gawin kapag umiinom ng mga antidepressant, beta-blocker o iba pang antihypertensive na gamot, sleeping pills, anticonvulsant na gamot, coumarin derivatives (Marcumar), cardiac glycosides pati na rin ang rifampicin, salicylamide at zidovudine sa parehong oras.

Wick DayMed: mga bata, pagbubuntis at paggagatas.

Ang mga sangkap ng malamig na inumin ay maaaring maging sanhi ng mga malformations sa bata, lalo na sa unang trimester ng pagbubuntis. Ang ilang aktibong sangkap ay maaaring makapasok sa gatas ng ina. Ang therapy sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda.

Paano makakuha ng Wick DayMed

Ang parehong anyo ng Wick DayMed ay makukuha nang walang reseta mula sa mga parmasya.

Kumpletuhin ang impormasyon tungkol sa gamot na ito

Dito mahahanap mo ang kumpletong impormasyon tungkol sa gamot bilang pag-download (PDF)