Wrist: Function, Anatomy at Disorders

Ano ang kasukasuan ng pulso?

Ang pulso ay isang magkasanib na dalawang bahagi: Ang itaas na bahagi ay isang articulated na koneksyon sa pagitan ng forearm bone radius at ng tatlong carpal bones scaphoid, lunate at triangular. Ang isang interarticular disc (discus triangularis) sa pagitan ng radius at ulna (ang pangalawang buto ng bisig) ay kasangkot din. Ang ulna mismo ay hindi konektado sa carpal bones, gayundin ang pea bone, na kasama ng navicular, lunate at triangular bones ay bumubuo sa itaas na hilera ng carpal bones. Ipinapaliwanag din nito kung bakit, sa kaganapan ng isang pagkahulog sa kamay, ang radius ay karaniwang masira, ngunit hindi ang ulna.

Maraming ligament ang nagpapatatag sa kasukasuan at maraming tendon ang ginagawang posible ang mga paggalaw. Ang ilan sa mga tendon ay humihila mula sa bisig hanggang sa pulso, ang iba sa mga daliri. Ang mahahalagang nerbiyos na nagbibigay ng palad at mga daliri ay dumadaan din sa malakas na ligament ng pulso: ang ulnar nerve, ang radial nerve at ang median nerve.

Ano ang function ng pulso?

Saan matatagpuan ang pulso?

Ang pulso ay ang articulated na koneksyon sa pagitan ng bisig (na may ulna at radius) at ng kamay.

Anong mga problema ang maaaring idulot ng pulso?

Ang bali ng pulso (distal radius fracture) ay isang pangkaraniwang uri ng bali ng buto. Ang dahilan ay karaniwang pagkahulog na sinusubukan mong basagin gamit ang iyong kamay.

Laganap din ang tendonitis sa lugar ng pulso. Nabubuo ito dahil sa talamak na labis na paggamit ng mga tendon, halimbawa sa panahon ng computer work, sports (tennis, golf, climbing, atbp.), pagtugtog ng musika (gitar, piano, atbp.) o madalas na paghahardin.

Sa carpal tunnel syndrome, ang gitnang braso nerve (median nerve) ay nakakulong sa makitid na daanan sa pulso.