Mga istilo ng yoga

Ngayon mayroong isang iba't ibang mga iba't ibang yoga mga istilo. Talaga, nagmula sila sa tradisyon ng India. Ito ay batay sa orihinal na mahusay na 4 yoga mga landas, na lahat ay dapat humantong sa yogi sa kaliwanagan.

4 na mga landas ng yoga

 • Raha Yoga: Ang landas ng yoga na ito ay tinatawag ding path ng yoga ng hari at tinatawag din itong Asthanga Yoga, na mahigpit na pinaghiwalay mula sa istilo ng Ashtanga Yoga. Naglalaman ang Raja Yoga ng 8 hakbang (8 Hakbang na Hakbang), na inilarawan ng nagtatag ng Raja Yoga, ang mukhang marunong Pantajali sa tinaguriang Yoga Sutra. Ang 8 mga hakbang ng landas ay Yama, ang pag-uugali sa kapaligiran, Niyama, ang pag-uugali sa sarili, Asana, ang pisikal na pagsasanay, Pranyama, ang pagsasanay sa paghinga, Pratyahara, ang panloob na paghila ng isip at pandama, Dharana, ang konsentrasyon Dhyana, ang pagninilay-nilay.

  Ang pitong yugto na ito ay inilaan upang akayin ang yogi sa ikawalong yugto, na kung saan ay perpektong kaalaman at paliwanag (samadhi).

 • Karma Yoga: Ang Karma Yoga ay isang landas sa yoga na nakatuon sa mga aksyon at kanilang mga kahihinatnan. Ang hangarin ng pagkilos ay may kahalagahan din at hindi dapat ibase sa pansariling interes o kasakiman o pag-ibig. Ang Karma Yoga ay tinatawag ding Yoga ng aksyon o hindi pansariling serbisyo.

  Ang kababaang-loob, dalisay na pag-ibig, simpatiya, awa at pagpapaubaya ay mga halaga ng Karma Yoga. Ito ay tungkol sa pag-uugali ng yogi at kanyang kamalayan sa pang-araw-araw na kilos. Ito ay isang napaka-espiritwal na landas, na nagbibigay-daan sa isang mabuhay nang nakapag-iisa mula sa pagsasagawa ng anumang pisikal na pagsasanay sa pang-araw-araw na buhay.

  Ang mga kaganapan sa pang-araw-araw na buhay ay mga aralin kung saan dapat lumago ang yogi. Ang Karma ay dapat na mabawasan sa pamamagitan ng pag-optimize ng mga aksyon at pag-uugali ng yogi sa kahulugan ng Karma Yoga, hanggang sa kaliwanagan.

 • Bhakti Yoga: Kilala rin bilang Yoga ng pag-ibig at debosyon. Lalo na ito ay tungkol sa pag-ibig at debosyon sa Diyos, ngunit din sa kanyang nilikha, na kinabibilangan ng pagpapahalaga sa sarili at buhay.

  Ang pasasalamat para sa paglikha at buhay ay bahagi din ng Bhakti Yoga. Sa Bhakti Yoga nasisiyahan din ang yogi sa maliliit na bagay. Ang pagpapahayag ng Bhakti Yoga ay kagalakan ng buhay, nakasuot ng mga makukulay na damit at pagmamahal sa kalikasan at magagandang sining.

  Ang Bhatki Yoga ay dapat na isang napaka-direktang paraan sa paliwanag. Ang mga damdamin at emosyon ay nakadirekta sa Diyos at isang bukas lamang puso inaasahan kapag nagsasanay ng Bhakti Yoga.

 • Jnana Yoga: Ang Jnana Yoga ay tungkol sa pilosopiya at kaalaman. Para sa mga ito, ang yogi ay dapat basahin ang mga banal na kasulatan ng pilosopiko at isabuhay ang kanyang nabasa at natutunan hanggang sa gawin itong panloob sa isang paraan na maabot niya ang lahat-ng-yakap na kaalaman at sa gayo'y kaliwanagan. Ito ang dahilan kung bakit ang Jnana Yoga ay tinatawag ding landas ng kaalaman. Gayunpaman, ang Jnana Yoga ay hindi tungkol sa simpleng pagsasaulo ng mga banal na kasulatan at thesis, ngunit higit pa tungkol sa panloob na kaalaman at malalim na kamalayan, na nakamit sa pamamagitan ng