Zygomatic Bone at Zygomatic Arch: Anatomy at Function

Ano ang buto ng zygomatic?

Ang zygomatic bone ay halos parisukat, magkapares na buto ng facial skull. Utang nito ang pangalan nito sa katotohanan na, tulad ng isang pamatok, ito ang koneksyon sa pagitan ng bungo ng mukha at ng pader ng bungo sa gilid. Ang zygomatic bone ay ang bony na batayan ng pisngi at tinutukoy sa malaking lawak ang hitsura ng mukha.

Ang zygomatic arch

Ang zygomatic arch (arcus zygomaticus) ay nabuo sa bawat panig ng mukha sa pamamagitan ng isang proseso ng temporal bone (processus zygomaticus) at ang zygomatic bone (processus temporalis). Ito ay umaabot nang pahalang mula sa ibabang gilid ng orbita patungo sa tainga.

Ano ang function ng zygomatic bone?

Ang zygomatic bone ay may malakas na proseso, ang maxillary process (Processus maxillaris), na sumisipsip ng pressure na nabuo sa pamamagitan ng pagnguya sa itaas na panga at ipinapadala ito sa frontal bone sa pamamagitan ng isa pang proseso sa gitna ng mukha (Processus frontalis). Sa pamamagitan ng lateral process (processus temporalis), ang chewing pressure ay ipinapadala din sa pamamagitan ng zygomatic arch patungo sa temporal bone.

Saan matatagpuan ang zygomatic bone?

Anong mga problema ang maaaring idulot ng zygomatic bone?

Ang zygomatic arch fracture ay sanhi ng direktang puwersa sa zygomatic arch, tulad ng suntok sa mukha. Sa ilalim ng ilang mga pangyayari, ang kalamnan ng masseter ay maaaring mahuli sa puwang ng buto at ma-trap. Ito ay humahadlang sa pagbubukas o pagsasara ng bibig (“lockjaw”).

Ang pamamaga ng buto ng zygomatic arch ay tinatawag na (zygomatizitis). Madalas itong nabubuo bilang resulta ng pamamaga ng mastoid (mastoid process ng temporal bone) o otitis media at sinamahan ng pamamaga, bukod sa iba pang mga sintomas.

Ang pamamaga sa ibabaw ng zygomatic bone ay nangyayari rin bilang resulta ng trigeminal neuralgia.