Electronic Sick Note (eAU)

Ano ang binago ng bagong pamamaraan ng notification para sa iyo?

Para sa mga taong nakaseguro, ang pagpapakilala ng electronic certificate of incapacity for work (eAU) ay bahagyang nagbabago - ang pangunahing pamamaraan para sa pag-uulat ng sakit ay nananatiling pareho.

Kung sakaling magkasakit, dapat kang mag-ulat ng maysakit sa iyong tagapag-empleyo at magpakita ng sertipiko ng kawalan ng kakayahan para sa trabaho (AU) mula sa ikatlong araw sa pinakahuli. Ibibigay ng iyong dumadating na manggagamot ang AU gaya ng dati.

Ano ang bago: Ang iyong tinatawag na obligasyon na ipakita ito ay hindi na nalalapat. Mula Oktubre 1, 2021, ipapasa ng iyong doktor ang iyong data sa kawalan ng kakayahan para sa trabaho nang direkta sa iyong provider ng segurong pangkalusugan. Itong bagong electronic na channel sa pag-uulat ay nalalapat sa lahat ng taong nakaseguro sa ilalim ng statutory health insurance scheme – kabilang ang mga nasa marginal na trabaho.

Gayunpaman, obligado ka pa ring iulat ang iyong sakit. Dapat kang mag-ulat ng maysakit sa iyong employer sa pamamagitan ng telepono, fax, e-mail o sa pamamagitan din ng mga serbisyo ng messenger (WhatsApp, SMS, atbp.). Dapat mong linawin nang maaga sa iyong employer kung aling channel ng komunikasyon ang gusto nila. Ito ay dahil obligado kang tiyakin na ang iyong sick note ay makakarating sa iyong employer nang walang pagkaantala.

May araw na ba ang "yellow slip"?

Gayunpaman, ang "dilaw na slip" ay hindi ganap na aalisin sa ngayon: Ang iyong doktor ay patuloy na magbibigay sa iyo ng isang papel na sertipiko ng kawalan ng kakayahan para sa trabaho sa kabila ng bagong pamamaraan ng pag-abiso. Ang papel na sertipiko na ito ay nagsisilbing patunay at dokumentasyon para sa iyo.

Kailan ipapakilala ang electronic certificate of incapacity for work?

Ang Appointment Service and Supply Act (TSVG), na magkakabisa sa Mayo 2019, ay kinokontrol ang proseso ng unti-unting pag-digitize at networking ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Itinatakda nito na ang bagong pamamaraan ng pag-abiso sa eAU ay ipapasok sa dalawang hakbang:

  • Mula Oktubre 1, 2021, ipapadala ng iyong doktor ang iyong eAU sa iyong kumpanya ng segurong pangkalusugan kung sakaling magkasakit.
  • Simula sa Hulyo 1, 2022, ipapasa din ng iyong kumpanya ng segurong pangkalusugan ang iyong data ng eAU sa iyong employer.

Mula 2022, ang buong pamamaraan ng pag-uulat ng AU ay isasagawa sa digital form sa kabuuan. Mula sa petsang ito, tanging ang elektronikong sertipiko ng kawalan ng kakayahan para sa trabaho ang gagamitin. Ang iyong tagapag-empleyo at ang iyong kompanya ng segurong pangkalusugan ay ganap na maisasama sa elektronikong pamamaraan ng abiso sa AU.

Ano ang mga pakinabang ng elektronikong sertipiko ng kawalan ng kakayahan para sa trabaho?

Ang bagong pamamaraan sa pag-uulat ng elektroniko ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang para sa iyo:

  • Ang iyong sick note ay makakarating sa iyong kompanya ng segurong pangkalusugan nang mas mabilis kaysa sa pamamagitan ng koreo.
  • Ang napapanahong abiso ng iyong kawalan ng kakayahan sa trabaho ay sinisiguro.
  • Ang mga posibleng bayad sa may sakit ay maaaring gawin nang mas mabilis.

Ang kumpletong dokumentasyon ng iyong sick leave ay maaari ding garantisado sa eAU. Maiiwasan din nito ang mga salungatan sa ilalim ng batas sa paggawa, halimbawa. Halimbawa, ang tanong kung ang isang sertipiko ng kawalan ng kakayahan para sa trabaho ay naisumite o hindi sa iyong employer sa oras. Pinapasimple ng electronic certificate of incapacity for work ang proseso ng pag-uulat, binabawasan ang burukrasya at pinapalaya ka sa obligasyon na ipakita ito.

Anong mga teknikal na kinakailangan ang kailangan mo?

Makakahanap ka ng higit pang impormasyon tungkol sa electronic na file ng pasyente dito.

Ang mga teknikal na kinakailangan ay dapat ibigay ng iyong dumadating na manggagamot o ng iyong medikal na kasanayan. Ang telematics infrastructure (TI) ay ang puso ng pagpapalit ng paper-based na AU.

Tulad ng nakabatay sa papel na AU, ang eAU ay nangangailangan din ng pirma mula sa iyong dumadating na manggagamot. Nangangahulugan ito na ang iyong eAU ay elektronikong nilagdaan niya. Ang tinatawag na qualified electronic signature (QES) ay inilaan para sa layuning ito.

Sa tinatawag na e-health connector, kinikilala ng iyong doktor ang kanyang sarili gamit ang kanyang health professional card (eHBA) at ang kanyang PIN number. Ang iyong data ay pagkatapos ay "digital na nilagdaan" at ang iyong eAU ay ipinadala sa kumpanya ng segurong pangkalusugan.

Sa ilang partikular na kaso, maaari ding tukuyin ng iyong doktor ang kanyang sarili gamit ang kanyang medical practice card (SMC-B) at lagdaan ang iyong eAU - isang mataas na antas ng seguridad ang ginagarantiyahan sa parehong mga kaso ng naka-encrypt na komunikasyon ng TI.

Kung sakaling magkaroon ng teknikal na malfunction ng TI, titiyakin ng iyong doktor na ang iyong kompanya ng segurong pangkalusugan ay ipaalam sa iyong sick leave.

Upang gawin ito, iniimbak ng iyong doktor ang iyong eAU sa practice management system (PVS) at ipapadala ito sa ibang pagkakataon, kapag nalutas na ang mga teknikal na problema.

Kung hindi ito posible sa loob ng isang araw ng trabaho – sa kaso ng matagal na mga problemang teknikal – ang iyong pagsasanay sa paggamot ay magpapadala ng papel na kopya ng iyong AU mismo. Gayunpaman, ayon sa Federal Association of Statutory Health Insurance Physicians, ang kapalit na pamamaraang ito ay dapat lamang na kinakailangan nang napakabihirang.