Otolaryngology (ENT)

Ang ear, nose and throat medicine (ENT) ay tumatalakay sa mga sakit sa tainga, ilong, oral cavity, lalamunan at vocal tract gayundin sa upper at lower respiratory tract at esophagus.

Halimbawa, ang mga sakit sa kalusugan at sakit na nasa saklaw ng otorhinolaryngology

 • Tonsilitis (angina)
 • ungol
 • Laryngitis (pamamaga ng larynx)
 • Epiglottitis (pamamaga ng epiglottis)
 • dipterya
 • Sinusitis (pamamaga ng paranasal sinus)
 • Mga ilong polyp
 • Ang kurbada ng ilong septum
 • Pamamaga ng gitnang tainga
 • Glandular fever ni Pfeiffer
 • Sleep apnea
 • hilik
 • biglaang pagkabingi, ingay sa tainga, pagkawala ng pandinig
 • Mga karamdaman sa panlasa at amoy

Ang mga therapy na isinasagawa sa lugar ng ENT ay, halimbawa

 • Mga operasyon ng tonsil at adenoid
 • Pagwawasto ng nasal septum
 • Pagwawasto ng ilong, pagwawasto ng tainga
 • vocal fold at larynx surgery
 • Endoscopic na pagtanggal ng mga nilamon o nalalanghap na banyagang katawan
 • Tympanoplasty, hearing aid fitting, cochlear implantation
 • Ang pagkawala ng pandinig at paggamot sa tinnitus (na may gamot, oxygen therapy, mga diskarte sa pagpapahinga, atbp.)