Sakit na Naipadala sa Sekswal

Dati, apat na sakit lamang ang itinuturing na tinatawag na STDs ayon sa "Act to Combat Mga Karamdaman sa Venereal, ”Ayon syphilis (lues), gonorrhea (gonorrhea), ulser molle (malambot na chancre), at lymphogranuloma venereum (venereal lymphadenitis). Sa pagpapakilala ng Infection Protection Act noong 2001, pinag-uusapan lamang natin ngayon ang tungkol sa mga sakit na nakukuha sa sex.

Mga sakit na nakukuha sa sekswal isama ang maraming iba't ibang mga sakit na sanhi ng higit sa 30 mga pathogens ng genera bakterya, virus, fungi o protozoa (mga single-celled na organismo).

Ang mga bakterya na STD na tinalakay dito ay kinabibilangan ng:

  • Syphilis (Lues)
  • Gonorrhea (gonorrhea)
  • Ulcer molle (malambot na chancre)
  • Lymphogranuloma venereum (venereal lymphadenitis).
  • Mga impeksyon sa Chlamydia

Ang mga Viral STD na tinalakay dito ay kinabibilangan ng:

  • Sakit sa atay B (atay pamamaga).
  • Genital herpes
  • HIV (human immunodeficiency virus)
  • Mga impeksyon sa human papilloma virus (HPV).

Mga sakit na nakukuha sa sekswal ay isang pangunahing kalusugan problema sa pangangalaga sa buong mundo. Tinatayang 300 hanggang 400 milyong tao, karamihan ay nasa pagitan ng edad 15 at 45, ang apektado sa buong mundo. 90% ng mga apektado ay nakatira sa mga umuunlad na bansa.

Ang mga sintomas ay lubos na nag-iiba sa mga sakit at hindi palaging limitado sa mga reproductive organ.

Ang isa ay nahantad sa isang mas mataas na peligro ng impeksyon lalo na sa panahon ng hindi protektadong pakikipagtalik at pagbabago ng mga kasosyo sa sekswal. Paggamit ng condom maaaring makabuluhang bawasan ang panganib ng paghahatid.