heryatrika

Ang mga sakit na karaniwan sa pagtanda ay:

 • Sakit ng Alzheimer at iba pang mga demensya
 • Mga sakit sa cardiovascular (hal. atake sa puso, pagpalya ng puso, stroke)
 • COPD
 • Mga karamdaman sa sirkulasyon
 • Kahinaan ng bato
 • Karamdaman ni Parkinson
 • Osteoporosis
 • Nabali ang buto pagkatapos mahulog
 • Osteoarthritis
 • Dyabetes
 • Kanser
 • Magsuot ng mga sakit ng musculoskeletal system

Multimorbidity

Ang paggamot sa geriatric ay kumplikado sa pamamagitan ng katotohanan na ang mga matatanda ay madalas na dumaranas ng ilang mga sakit sa parehong oras (multimorbidity). Samakatuwid, ang mga geriatrician ay dapat magbigay ng partikular na atensyon sa mga posibleng pakikipag-ugnayan ng lahat ng mga gamot na dapat inumin ng isang matandang pasyente. Sa partikular, ang mga pasyente ng dementia na dumaranas ng iba pang mga sakit ay nangangailangan ng espesyal na sinanay na kawani at masinsinang pangangalaga.

Rehabilitasyon