Multigenerational Houses – Ang Grand Family Project

Halos wala nang mga pinalawak na pamilya at kapag mayroon, ang mga lolo't lola, tiyuhin at tiyahin ay madalas na nakakalat sa iba't ibang lugar sa buong bansa - kung mayroon man sila. Ang mga taong nagtatrabaho ay kailangang maging flexible at mobile, ngunit nais nilang alagaang mabuti ang kanilang mga anak. Ang mga matatanda, sa kabilang banda, ay madalas na walang kontak, kontak at isang gawain. Ang normal na pakikipag-ugnayan at tulong sa pang-araw-araw na buhay ay isang bagay ng nakaraan. Dahil dito, nawawala rin ang mga impormal na network, pang-araw-araw na kasanayan at kaalaman sa pagiging magulang. Ang mga multi-generation house ay proyekto ng dating Family Minister Ursula von der Leyen.

Tagpuan ng mga henerasyon

Lahat ng henerasyon sa ilalim ng isang bubong, inililipat ang prinsipyo ng pinalawak na pamilya sa lipunan ngayon na may kakaunting bata at maraming matanda - ito ang pangunahing ideya sa likod ng mga multi-generation na bahay. Gayunpaman, ito ay hindi gaanong tungkol sa mga taong may iba't ibang edad na namumuhay nang magkasama at higit pa tungkol sa mutual give and take, kaya naman medyo nakakapanlinlang ang pangalan ng mga kritiko. Gayunpaman, nakatuon ang pansin sa pagkakaisa ng mga henerasyon sa pamamagitan ng pagpapalitan ng bata at matanda pati na rin ang pangangalaga at mga serbisyong inaalok para sa bawat pangkat ng edad.

Pagpopondo sa milyun-milyon

Ang nationwide multi-generation homes project ay pinasimulan ng Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ).

Mga network ng rehiyon

Ang layunin ay gamitin ang karanasan at potensyal ng lahat ng tao at henerasyon – bata, matanda, walang asawa, pamilya, layko o propesyonal na serbisyo. Ang pagtutulungan at suporta sa isa't isa ay mahalaga din sa labas ng pamilya.

Ang mga multi-generation house ay mga bukas na lugar ng pagpupulong kung saan nagsasama-sama ang mga taong may iba't ibang edad. Tumutulong sila upang suportahan ang mga bata, payuhan ang mga pamilya, bumuo ng pangako, bigyan ang mga matatandang tao ng bagong gawain at bumuo ng mga serbisyong nakatuon sa pamilya, intergenerational. Ang mga ito ay mula sa pangangalaga ng bata hanggang sa mga serbisyo sa sambahayan at paghahardin hanggang sa mga serbisyo para sa mga senior citizen.

Marketplace ng mga serbisyo

Bawat edad ay may maiaalok – kaalaman, kwento, kaisipan, karanasan o ilang partikular na kasanayan. Ang layunin ay magtatag ng lokal na merkado para sa mga serbisyong abot-kaya at talagang kailangan ng mga lokal na tao. Halimbawa, ang sumusunod ay maaaring bahagi ng isang multi-generational na bahay:

  • Cafe/Bistro: Ang pagpapalitan ng mga karanasan at ideya sa almusal, tanghalian, cafe at cake – bukas sa mga tao sa lahat ng edad.
  • Palitan ng mga serbisyo – nag-aalok sa pamamagitan ng mga notice board, internet; manu-manong tulong sa sambahayan o hardin; pag-aayos ng tulong sa tahanan, serbisyo sa paglalaba, flexible na pangangalaga sa bata, mga tagapag-alaga ng bata, mga babysitter.
  • Karagdagang propesyonal na pagsasanay, pagbabalik sa trabaho pagkatapos ng bakasyon ng magulang o pagiging self-employed bilang isang service provider.
  • Night café: Ang mga pasyente ng dementia na madalas ay hindi makapagpahinga sa gabi ay maaaring magkita doon.
  • Paglahok ng mga lokal na negosyo – nag-aalok ng mga serbisyo o gumamit ng mga serbisyo.
  • Pagpapalitan ng karanasan sa pagitan ng mga multi-generation house sa pamamagitan ng intranet platform, paglipat sa iba pang mga proyekto at inisyatiba.

Ayon sa ministeryo, mahalagang magkaisa ang lahat. Ang pangako ng maraming mga boluntaryo ay kinakailangan para sa give-and-take upang magtrabaho at para sa buhay na pumasok sa bahay. Ang mga nagpasimula ay umaasa na sa tulong ng mga tahanan na ito, ang panlipunang dibisyon ay maaaring malampasan sa ilang mga lawak.