Pulmonology (Respiratory Medicine)

Ang pulmonology ay isang sangay ng panloob na gamot. Ito ay tumatalakay sa pag-iwas, pagsusuri at paggamot ng mga sakit sa baga, bronchi at pleura. Kabilang dito ang, halimbawa:

 • bronchial hika
 • @ Chronic bronchitis at chronic obstructive bronchitis
 • talamak na nakahahadlang na sakit sa baga (COPD)
 • Tuberculosis sa baga
 • pulmonary emphysema (distension ng mga baga)
 • malubhang pulmonya
 • pulmonary hypertension (mataas na presyon ng dugo sa pulmonary arteries)
 • pleurisy (pamamaga ng pleura)
 • cystic fibrosis (mucoviscidosis)
 • Pulmonary fibrosis
 • Sleep apnea (paghinto ng paghinga sa gabi)
 • Paninikip ng paghinga sa baradong daluyan ng hangin
 • Interstitial lung disease (sakit ng tissue ng baga)

Sa departamento ng pulmonology ng isang ospital, ginagawa rin ang mga pagsusuri upang linawin ang hindi malinaw na X-ray at iba pang mga natuklasan. Ito ay kinakailangan kapag may hinala ng malignant, infectious o immunological na mga pagbabago sa baga.