Obstetrics, Delivery room, Postpartum period

Ang Obstetrics ay isang sangay ng ginekolohiya. Ito ay tumatalakay sa pagsubaybay sa mga pagbubuntis gayundin sa paghahanda ng kapanganakan, panganganak at pangangalaga pagkatapos ng panganganak. Ang mga serbisyong inaalok sa mga umaasang magulang ay magkakaiba at malaki ang pagkakaiba-iba sa bawat klinika.

Mga serbisyong inaalok ng isang gynecology o obstetrics department bago ang pagbubuntis:

 • Pre-conception counseling, ibig sabihin, mga medikal na konsultasyon na nagaganap bago ang paglilihi

Mga gawain at serbisyo sa panahon ng pagbubuntis:

 • Prenatal diagnostics: hal amniocentesis, chorionic villus sampling, umbilical cord puncture (choracentesis)
 • Mga kurso sa paghahanda ng kapanganakan
 • Mga espesyal na kurso para sa mga buntis na kababaihan (yoga, belly dancing, atbp.)
 • Kurso sa pangangalaga ng sanggol

Mga karagdagang serbisyo at gawain para sa mga may problemang pagbubuntis:

 • Kontrol sa paggawa
 • Surgical closure surgery, ibig sabihin, surgical closure ng cervix para maiwasan ang miscarriage o sobrang napaaga na panganganak
 • Panlabas na pagliko ng hindi pa isinisilang na bata sa isang pigi o nakahalang na posisyon
 • Espesyal na pangangalaga para sa mga ina na may ilang partikular na karamdaman (high blood pressure, nakakahawang sakit, diabetes)
 • Espesyal na pangangalaga para sa mga sakit sa pagbubuntis (gestosis) tulad ng pagbubuntis-induced high blood pressure (pre-eclampsia) o gestational diabetes (gestational diabetes)
 • Pangangalaga sa hindi pagkakatugma ng pangkat ng dugo (mga antibodies ng pangkat ng dugo, hindi pagkakatugma ng rhesus)
 • Periidural anesthesia (PDA)
 • Mga alternatibong paraan ng pain therapy (acupuncture)
 • Caesarean section
 • Diagnostics para sa mga bagong silang

Mga serbisyo at gawain sa higaan:

 • Rooming in
 • Suporta para sa ina sa panahon ng pagpapasuso
 • Sikolohikal na suporta para sa ina pagkatapos ng traumatikong kapanganakan, kung sakaling magkasakit ang bata o patay na nanganak