Pastoral Counselling

Ang mga espesyal na sinanay na chaplain ng ospital ng simbahan ay magagamit sa mga pasyente, kamag-anak at kawani ng ospital para sa mga talakayan. Ang ilan sa mga ito ay mga pastor o angkop na sinanay na mga layko ng simbahan. Nalalapat ang alok sa mga taong naghahanap ng mga sagot at kaaliwan sa pananampalataya sa mga sitwasyon ng krisis, ngunit gayundin sa mga taong hindi relihiyoso o mananampalataya ng ibang mga relihiyon (hal. Muslim).

Ang mga gawain ng chaplaincy ng ospital ay kinabibilangan ng:

  • Suporta ng mga kamag-anak,
  • suportang pastoral ng mga kawani ng ospital,
  • Mga serbisyong panrelihiyon, panalangin, pagpapala ng maysakit, paalam,
  • Pakikilahok sa mga isyung etikal (komite ng etika, mga talakayan sa etikal na kaso),
  • Ang mga relasyon sa publiko ay gumagana sa mga isyung etikal na nakakaapekto sa pang-araw-araw na klinikal na buhay at diskarte ng lipunan sa pagkakasakit at pagkamatay.

May-akda at mapagkukunan ng impormasyon

Ang tekstong ito ay tumutugma sa mga detalye ng medikal na literatura, medikal na mga alituntunin at kasalukuyang pag-aaral at nasuri na ng mga medikal na eksperto.