Hematology

Ang hematology ay isang sangay ng panloob na gamot. Tinatalakay nito ang mga sakit sa dugo at mga organ na bumubuo ng dugo.

Ang mga mahahalagang sakit sa hematologic ay, halimbawa

  • Anemya
  • Mga malignant na sakit sa dugo tulad ng talamak at talamak na leukemia
  • malignant na pagbabago sa mga lymph node (hal. Hodgkin's disease)
  • Mga karamdaman sa pagbuo ng dugo ng utak ng buto
  • mga karamdaman sa pamumuo ng dugo, hal. labis na posibilidad na mamuo (thrombophilia) at mga karamdaman sa pagdurugo (haemophilia)

Ang mga mahahalagang diagnostic procedure sa hematology ay mga pagsusuri sa dugo, pagbutas ng bone marrow (pag-alis at pagsusuri ng bone marrow tissue) at lymph node biopsy (pag-alis at pagsusuri ng lymph node tissue).

Sa paggamot ng mga malignant na sakit ng dugo o haematopoietic system, ang hematology ay magkakapatong sa oncology at transplant na gamot.