Petrous bone (Petrous pyramid): Istraktura at Function

Ano ang petrous buto?

Ang petrous bone, pars petrosa, ay isa sa tatlong buto na bumubuo sa temporal bone. Ang iba pang dalawang buto ay ang pars tympanica at ang pars squamosa. Para sa karamihan, ang petrous bone ay tumutusok sa loob ng bony skull (exception: mastoid process).

Ang pars petrosa ay may utang sa pangalan nito sa katotohanan na ang buto ay kasing tigas ng bato sa mga lugar - ito ang pinakamatigas na buto sa bungo ng tao. Ito ay nahahati sa ilang mga seksyon: isang anterior side (facies anterior), isang posterior side (facies posterior), at isang lower side (facies inferior), pati na rin ang isang tip (apex) at ang mastoid process. Ang huli ay malinaw na nadarama bilang isang taas sa likod ng tainga. Ito ay naglalaman ng maraming maliliit na periosteum-lined air chambers na may direktang koneksyon sa tympanic cavity.

Ano ang tungkulin ng petrous bone?

Saan matatagpuan ang temporal bone?

Ang petrous bone ay namamalagi bilang isang three-sided pyramid sa pagitan ng sphenoid bone (Os sphenoidale) at ng occipital bone (Os occipitale). Patungo sa dulo nito. Sa harap na ibabaw ng petrous bone ay ang bubong ng tympanic cavity.

Anong mga problema ang maaaring idulot ng petrous bone?

Ang basal skull fracture sa lugar ng petrous bone (otobasal fracture) ay makikilala sa pamamagitan ng pagdurugo sa mastoid process, auricle, at minsan sa posterior pharyngeal wall.

Ang longitudinal fracture ng petrous bone ay nagreresulta sa pagkapunit sa gilid ng tympanic membrane. Sa kaibahan, sa isang transverse fracture ng petrous bone, ang eardrum ay nananatiling hindi nasaktan, ngunit ang dugo ay dumadaloy sa pharynx. Bilang karagdagan, mayroong paglihis ng tingin sa gilid na may bali, paralisis ng facial nerve, at pagkabigo ng panloob na tainga (na may pagkabingi sa loob ng tainga, rotational vertigo, at nystagmus). Kung ang pyramidal tip ay nasugatan, ang cranial nerves V at VI ay madalas ding nasira.

Dahil sa malapit sa proseso ng mastoid at gitnang tainga, ang mga impeksyon sa gitnang tainga ay kadalasang humahantong sa pamamaga ng buto na ito (mastoiditis).

Bilang isang bihirang ngunit mapanganib na komplikasyon ng otitis media, maaaring magkaroon ng suppuration ng petrous pyramid.

Sa talamak na suppurative otitis media, ang epithelial tissue mula sa external auditory canal ay maaaring tumubo sa gitnang tainga at ang buto sa lugar ng tympanic cavity at petrous bone ay maaaring sirain. Tinutukoy ito ng mga doktor bilang cholesteatoma.